הגברת אכיפה נגד מפרי הנחיות משרד הבריאות

תושבים יקרים, בימים האחרונים גבר קצב ההדבקויות בעיר. אנו שבים ומבקשים מכם להמשיך להגביר את עירנותכם לשמירה על הנחיות משרד הבריאות בקפידה רבה למען בריאותכם ולמען בריאת הסובבים אתכם וכמובן למען פרנסתכם. ממשלת ישראל והגורמים העירוניים יתגברו בימים הקרובים את האכיפה למען שמירה על בריאות הציבור. אנו מאחלים רפואה שלמה לחולים ומתפללים לקב"ה שיסיר במהרה המגפה הזו מעמו ישראל ומהעולם כולו.

בהערכה רבה לכולכם,

אבירם דהרי
ראש העיר