"על הצבעים ועל הנפלאות שקרו לנרות"- שעת סיפור עם פוריה אמיר
מ- 23/12/2019 עד- 23/12/2019