תקציר והסבר לנושא תקצוב משרד החינוך לשנת 2020 בכרמי גת

תקציר והסבר לנושא תקצוב משרד החינוך לשנת 2020 בכרמי גת