תכנית מיתאר כוללנית קרית גת -פרקים לעיון הציבור

צפו באישור תכנית המיתאר לקרית גת בישיבת מועצת העיר מיום 23.5.18:

חלק 1:

חלק 2:

 

 

חלק 3:

חלק 4:

חלק 5:

 

חלק 6:

חלק 7:

 

חלק 8:

חלק 9: