תגבור המאמצים להדברת מוקדי דגירת יתושים בעיר

*עיריית קרית גת מתגברת מאמצים להדביר מוקדי דגירת יתושים בעיר ובאזור*


המשרד להגנת הסביבה הודיע השבוע לקרית גת על מציאת יתושים נגועים באזור.
ועל אף שעיריית קרית גת מבצעת תדיר כחלק מתכנית העבודה השגרתית של האגף לאיכות הסביבה פעולות ניטור הכוללות סיור ובדיקות יסודיות למוקדי דגירה אפשריים בשטחים הפתוחים, תגברנו את פעילות צוותי הניטור וההדברה לתדירות יומית כמעט.

בבדיקות שערכנו נמצאו כל תאי השטח נקיים מדגירת יתושים.
מנהלת האגף לאיכות הסביבה בעירייה פנתה למועצות האזוריות השכנות בדרישה לנטר ולהדביר מוקדי דגירה אפשריים בתחומן  ואנו מפרסמים באופן שוטף לתושבים  דרכי מניעה ליצירת מוקדי דגירה.


אנו מנהלים קשר ישיר תוך שיתוף פעולה מלא עם המשרד לאיכות הסביבה להסרת מפגע היתושים, בצד מפגעי ריחות ,פסולת בלתי חוקית ודומיהם.


בהזדמנות זו נשוב ונבקש מתושבי העיר - לאתר מקורות מים עומדים בגינות ובחצרות הבתים, לאטום מערכות ביוב, לנקז גגות דולפים ולייבש מיכלי מים עומדים.
כמו כן נבקש מתושבי העיר לדווח למוקד 106 באופן קבוע על מוקדי מים ודגירה וכן על ריבוי עקיצות והימצאות יתושים באופן קיצוני .