ראשונים בארץ גם בלוחות תת"ח (תקשורת תומכת חליפית)

העיר קרית גת היא העיר הראשונה בארץ שתתקין מיד אחרי חג הפסח לוחות תקשורת תומכת חליפית (תת"ח) בגני השעשועים על מנת לאפשר לילדים האהובים שעל הרצף לתקשר באמצעות הסמלים שעל הלוחות. זו הפעם הראשונה בארץ בה יותקנו לוחות תקשורת במקומות ציבוריים. היוזמה היא פרי שיתוף פעולה של הרשות המקומית יחד עם המרכז למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים וקבוצת מנהיגות ההורים, שהעלתה את הצורך.  על הליווי המקצועי בבחירת הסמלים אמון המתי"א הפועל בעיר.

 

לוח תקשורת