קרית גת למען בריאות הנשים

קרית גת למען בריאות הנשים:
בחודש אוקטובר מציין כל העולם את חודש המודעות, המניעה וגילוי מוקדם של סרטן השד בקרב נשים. המזרקה בשער העיר קרית גת הוארה השבוע בצבע ורוד לאות הזדהות ותמיכה בבריאות הנשים.
עיריית קרית גת וקופות החולים פועלות במשותף להגברת המודעות בקרב נשים לגילוי מוקדם וקוראות לנשות העיר להקפיד לערוך בדיקות תקופתיות גם בתקופה זו