קול קורא לגיוס סדרנים לבחירות למועצת וראשות העיר קרית גת 2023

קול קורא לגיוס סדרנים


בחירות למועצת וראשות העיר קרית גת תשפ"ד - 2023


דרושים מועמדים לתפקיד סדרני ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום שלישי, ט"ז בחשוון תשפ"ד, 31 באוקטובר 2023.


תיאור התפקיד:
יו"ר ועדת הבחירות למועצת וראשות העיר קריית גת  ימנה את סדרני הקלפי, בהתייעצות עם ועדת הבחירות. סדרן הקלפי אמון על ניהול הסדר בכניסה לקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש, עליו להיות בעל יכולות להשליט סדר בקלפי עליה הוא מופקד, החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה ועד סגירת הקלפי בשעה 22:00.
הקול הקורא ישמש את יו"ר ועדת הבחירות לצורך מינוי סדרנים בתחום השיפוט קרית גת.


דרישות:

- גיל 17 ומעלה ביום הבחירות
- ידיעת השפה העברית
- יתרון לעובדי ציבור ולבעלי ניסיון קודם כסדרנים
- ניידות - יתרון

תכונות נדרשות:

- יסודיות ודיוק בפרטים

- יכולת ארגון ותפעול

- עמידה בתנאי לחץ ועומס

הליך מיון:
•    מילוי טופס מועמד
•    ראיון קצר בעל פה שיערך על ידי ועדת הבחירות
•    השתתפות בהדרכה וקבלת כתב מינוי

דגשים נוספים:
•    ועדת הבחירות אינה מתחייבת לראיין כל מי שהגיש מועמדות ואינה מתחייבת למנות את כל מי הגיש מועמדות ועבר את תהליך המיון.
•    ועדת הבחירות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי צרכיה בלבד.
•    על המועמד להתייצב יום לפני הבחירות באתר הייעודי לקבלת כתב מינוי והוראות לתפקוד הסדרן.
•    יובהר שהסדרן הוא נושא משרה, ואינו עובד.

תנאי העסקה ותגמול
•    התשלום הכולל לסדרן קלפי הינו 1,200 ₪ (ברוטו). התשלום ישולם רק לאחר יום הבחירות, והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה. לא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לתפקיד.
•    יובהר כי התשלום מגלם בחובו את התשלום בגין כל הפעולות הנוגעות לתפקיד זה, ובכלל זה –ראיון והדרכה, ביצוע מבחן, הגעה לאתר הייעודי לאיסוף חומר, נסיעות וכד.' ולא ישולם למועמד כל תשלום נוסף.
•    על המועמד להביא עמו לראיון צילום של ת.ז וצילום של המחאה או מסמך אישור ניהול חשבון בנק
•    פרטים נוספים אודות התפקיד מופיעים באתר הרשות המקומית ובאתר משרד הפנים.
•    ניתן להגיש מועמדות עד ליום 30/08/2023 בשעה 16:00.
•    הגשת מועמדות תתבצע באמצעות הטופס המצורף שיוכנס לתיבה בלשכת מנכ"לית העירייה. קניון לב העיר, קומה 4, קרית גת.


*המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

*אנא מלאו את טופס הגשת המועמדות לתפקיד סדרן, אשר זמין לכם להורדה בתחתית עמוד זה


בכבוד רב,

רבקה בוזגלו
מנכ"לית העירייה