פורטל זכויות - ביטוח תלמידים

הורים יקרים, שימו לב- להלן קישור לפורטל מיצוי זכויות ביטוח התלמידים. מטרת הפורטל לסייע להורי התלמידים למצות את זכויותיהם בפוליסה.
השירות אינו כרוך בתשלום כלשהו מעבר לפרמיית הביטוח המשולמת במסגרת תשלומי הורים.

להלן הקישור לפורטל:
https://insuranceagency.mashcal.co.il/authorities/qiryat-gat/