עליה בנתוני הגיוס והמיצוי לשירות בצה"ל של מתגייסי 2014 בקרית גת

השבוע הוצגו בפני הנהלת העיר, מנהלי המקיפים בעיר וצוותי ההכנה לצהל באגף לנוער וצעירים, נתוני הגיוס לצהל של מחזור ילידי 1996 (מתגייסי 2014).

ניתוח הנתונים בוצע ע"י אכ"א בצהל ומשרד הבטחון.
יודגש כי הנתונים מתייחסים לכלל המתגוררים ברשות גם אם אינם לומדים במקיפים העירוניים.
בפגישה הוצגו תכניות העידוד והכוון לשירות משמעותי בצהל שמרכז אגף לנוער וצעירים והן הפורייקטים הפועלים בתוך כותלי בתי הספר בשיתוף הצבא.

שיעור גיוס הגברים באותה שנה עמד על 77.2% בביחס ל72% הממוצע הארצי
אחוז המצהירים "תורתו אמנותו" נמוך מהממוצע הארצי ועומד על 9.9% ביחס ל13.5%.
גם אחוז הלא מתגייסים בשל סיבות רפואיות נמוך משמעותי מהממוצע  הארצי ועומד על 4.6%  ביחס ל7.3% בארץ

שיעור הגיוס הטכני בקרב הגברים עמד באותה שנה על 13.5% גם הוא גבוה מהממוצע הארצי

5.3% מהמתגייסים באותו שנתון הפכו קצינים


גם נתוני גיוס הנשים באותו שנתון נמצאים בעליה .
יודגש כי נתוני הגיוס של הנשים אינם כוללים את המשרתות בשירות לאומי ,אשר כמדיניות - מקיף ע"ש גרוס והאולפנא בקרית גת מפנים ומעודדים את הבנות לבחור בהן ומדווחים על גיוס באחוזים גבוהים מאד למסלולי השירות הלאומי המשמעותי .
57.3% גיוס נשים בשנתון זה ,מהן 7.6% לוחמות .2.4% עתודאיות 70% מהבנות התגייסו לאחר שעברו קורסים יעודיים ו10.4% מהן השתלבו במקצועות הטכניים ביחס ל6.7% בארץ.
5% מהבנות בשנתון זה הפכו קצינות .

 

נתונים בית ספריים:
תיכון רבין 8.1% מהבנים קצינים 8.7% מהבנות קצינות  ,עליה משמעותית ביחס לשנתונים קודמים
שלאון 98% מבני המחזור התגייסו לצהל וכן 91.4% מבנות מחזור זה .
תיכון גרוס -17.7% מבנות המחזור שהתגייסו לצה"ל,הפכו קצינות .

עיריית קרית גת שמה לה מטרה במהלך השנים לעודד תלמידים ותלמידות, כבר במהלך שנות הלימודים בתיכון, לבחור במסלולי עתודה וגיוס טכני לשירות משמעותי בצהל מתוך מגמה להכין את צעירי העיר לקראת צאתם לאזרחות כשכבר יש בידם כיוון לימודי- מקצועי ואף מקצוע או הכשרה נדרשים.