קרית גתים לומדים בקרית גת!

עדכון 24.11.21: קרית גתים - לומדים בקרית גת!!

אתמול התקיימה ישיבת מועצת עיר אשר דנה בין השאר בבניית בתי הספר ברחוב סטרומה הסמוך לישפרו-סנטר עבור תלמידות הציבור החרדי במסגרת חוק חינוך חובה ובמימון ותכנון פרוגרמה מאושרת ע"י משרד החינוך.
כפי שהבהרתי לחברי המועצה ולתושבים שנכחו באולם הישיבות (וכפי שניתן לצפות בסרטון הישיבה) השטח בסטרומה הוגדר כחוק, בתב"ע אשר אושרה כבר בשנת 1996, כשטח המיועד להקמת בית ספר.
כפי שהבהרתי גם בפוסט הקודם, לאור המכתב (המצ"ב) ששלח חבר המועצה שינדלר לשר האוצר בו הבהיר הנ"ל כי ישנה התנגדות לכאורה להקמת בית ספר חרדי בשכונה חילונית לכאורה, החלטתי בשיחה שהתקיימה עם סגן ראש העיר, יעקב אפראימוב, ומנכ"לית ישראל ביתנו, לייעד את בתי הספר החדשים לטובת הציבור הממלכתי ולמצוא פתרון מיידי לתלמידות הציבור החרדי הקרית גתיות אשר גם להן מגיע ללמוד בעיר מגוריהן ובמבנה חינוכי ראוי ללמידה.
לאור האמור לעיל, העלתי אפשרות סבירה והוגנת להעתקת בית ספר בגין למבנה חינוכי חדש (ראו תקדים העתקת תיכון רבין לכרמי גת אשר לווה בחששות רבים מצד מורים, הורים ותלמידים כאחד ואשר מתברר היום שכולם, בניגוד לחששות הסרק שלהם,  שבעי רצון מאוד מאוד) ומסירת המבנה הישן לתלמידות החרדיות המתגוררות בסמוך ולמעשה בצמוד לבית הספר. 
כך, כמו בתקדים תיכון רבין, כולם יצאו נשכרים, גם תלמידי ומורי בגין יקבלו מבנה חדש וגם תלמידות ותלמידי הציבור החרדי יוכלו ללמוד בעיר מגוריהם ולמעשה בשכונת מגוריהם.
האפשרות השנייה הינה לחזור לתוכנית המקורית ולייעד את בתי הספר הנבנים בסטרומה לתלמידי הציבור החרדי הקרית גתי.
דרך אגב, כיום, מרבית תלמידי בית ספר בגין אינם מתגוררים בסמוך לבית הספר.
בע"ה ובישועתו נמשיך להאיץ את פיתוח העיר ולהתאימה (בניית ושיפוץ מאות מוסדות חינוך וציבור, פארקים, מגרשי משחקים ומתקני ספורט) לאלפי המשפחות מכל רחבי הארץ המשלמות ממיטב כספן כדי לזכות ולגדל את ילדיהן בעירנו האהובה קרית גת - המרכז החדש של ישראל.
אשרינו שזכינו,
אבירם דהרי
ראש העיר

 

 

ראש העיר, אבירם דהרי, נענה לפניית סגנו, יעקב אפראימוב, ובתיאום עם מנכ"לית מפלגת ישראל ביתנו סוכם שמבני החינוך המוקמים ברחוב סטרומה ישרתו את תלמידי החינוך הממלכתי!!
עוד סוכם כי הנהלת העיר תפעל בדחיפות מירבית למילוי חובתה למציאת פתרון לימודי ראוי לתלמידות המגזר החרדי בעיר במסגרת חוק חינוך חובה.
הסיכום המהיר התאפשר בזכות העבודה המשותפת והאמון ההדדי שיש בין ראש העיר לסגניו מזה 18 שנים רצופות.
והאמת והשלום אהבו.