סקר טבע עירוני בקרית גת : מיני עופות נדירים וצמחים ייחודים נצפו בשטחי העיר

במסגרת קול קורא שערך המשרד להגנת הסביבה, נערך בקרית גת סקר "תשתיות טבע עירוני". מטרת הסקר היא שילוב הסביבה העירונית במאמץ הלאומי לשימור המגוון הביולוגי הקיים בישראל. במסגרת הסקר נצפו מינים ייחודים של צמחים ובעלי חיים.
הסקר בוצע במהלך השנים 2015-2016, במשך כל עונות השנה וכלל סקירה בוטאנית וזואולוגית בשטחים נבחרים במרקם העירוני הבנוי וסביבו והוא נערך על ידי יחידת סקרי הטבע העירוני של החברה להגנת הטבע, הכוללת צוות סוקרים מקצועי ומנוסה.

 


עד לפני מספר שנים הסביבה העירונית לא נתפסה כשותפה לשמירה על הסביבה והמגוון הביולוגי. עם ההתפתחות העירונית המואצת והעלייה במודעות הציבורית למשבר הסביבתי, החלו רשויות מקומיות, בכל רחבי העולם, לבחון וליישם דרכים לצמצום הפגיעה הישירה והעקיפה במגוון הביולוגי בסביבה העירונית. הבסיס לתהליך זה הוא יצירת מסד נתונים מקיף ומעודכן, המספק תמונה נאמנה ונגישה של המגוון הביולוגי ומיקומו במרחב העירוני.

 


סקר תשתיות טבע עירוני בקרית גת
במסגרת סקר זה אותרו ונסקרו אתרי טבע סביב ובלב המרקם הבנוי- סה"כ סומנו 25 אתרים ברחבי העיר, ששטחם הכולל 5,411 דונם. ממצאי הסקר עובדו למערכת המידע בעירונית גאוגרפית (GIS). הממצאים היו מרתקים:

העיר קרית גת חולשת על שטחים פתוחים ניכרים במעטפת החיצונית לעיר הבנויה, בעלי חשיבות מטרופולינית, כולל ריכוז ערכי טבע ייחודיים ברמה הארצית.
• בעיר תועדו מגוון בתי גידול, טבעיים ומופרים. חלקם משתרעים על פני מאות דונמים וחלקם מצומצמים ל"איים" קטנים ומבודדים. אלה גם אלה תורמים למגוון הביולוגי הכולל של העיר וחשובים לתפקוד המערכות האקולוגיות לאורך זמן.
• בקרית גת  בולטים שני בתי-גידול איכותיים ועשירים:
1. גבעות הטרשים ממזרח לעיר.
2. יערות אקליפטוס.
בתי גידול אלו מהווים את ה"סמל" של טבע העירוני בקרית גת- בהם מתקיים מגוון עשיר של בע"ח וצמחים נדירים ומיוחדים.
• בסקר זוהו 437 מיני צומח שונים, זהו עושר גבוה ומרשים המשקף הן את גודל שטח השיפוט הן את מגוון בתי הגידול המצויים בסביבת העיר. מתוכם 5 מיני צומח "אדומים" ועוד מינים נדירים וייחודיים כגון: מרוות אייג (צמח נדיר ביותר ואנדמי לישראל), עטיינית מגובבת (מין נדיר ביותר ואנדמי לישראל), שום הגלגל (מין נדיר האופייני לקרקעות עמוקות), דרדר אשקלון (מין נדיר שעיקר תפוצתו בישראל) ועוד. כמו כן תועדו 24 מינים פולשים, הדורשים התייחסות וטיפול בבעיה.
• במהלך הסקר זוהו 183 מינים שונים של בעלי חיים, זאת כחלק מהסקר הכללי שבוצע ובמסגרת סקרים ייעודיים. רוב המינים שנצפו הם מיני עופות שונים, מתוכם 46 עופות מקננים. מבין היונקים בולטים צבי ארץ ישראלי המצוי בסכנת הכחדה, וגירית מצויה. כמו כן בולטים 3 מיני דו-חיים אשר 2 מהם בסכנת הכחדה: אילנית מצויה וקרפדה ירוקה.

 

מסד הנתונים העשיר עומד לרשות מערכות התכנון והניהול העירוני ומאפשר קידום תהליכי תכנון המתחשבים במערכות טבעיות, בדומה לכל תשתית עירונית אחרת. המידע הזמין, מאפשר למחלקות העירייה השונות לטפח את המערכות הללו ולשמור על תפקודן התקין. זמינות המידע תאפשר גם חיבור בין מערכות החינוך והפנאי העירוניות לתשתיות טבע עירוני ולמיצוי הפוטנציאל הציבורי שטמון בהן.

 

לדברי יעל זילברשטיין – ברזידה, מנהלת יחידת סקרי הטבע העירוני בחברה להגנת הטבע: " נופת הפיתוח שעובר מטרופולין באר שבע, לא פוסחת גם על קריית גת. בשנים האחרונות זוכה העיר ליתר תשומת לב תכנונית ולתנופת התפתחות דרמטית, המגדילה את שטחה הבנוי של העיר וכן את מגוון והיקף יחידות הדיור והשירותים העירוניים, אותה העיר מציעה ומעניקה לתושביה. המסקנה העיקרית שעולה מהסקר, היא שבכל הליכי הפיתוח המתקיימים בעיר, מוצע להתחשב בממצאי הסקר ולשלב שיקולים של שמירה על שטחים פתוחים, גם במסגרת שטחים ציבוריים מפותחים וגם במסגרת שטחים טבעיים, בתוך גבולות העיר".

 

לממצאים המלאים היכנסו - סקר טבע עירוני קרית גת ממצאים

(אילנית מצויה בבריכת החורף בפארק התעשיה)

(בזבוז אירופאי ליד בית העלמין העירוני)

(ברווז צהוב מצח)

(בריכת חורף גדולה ונדירה בפארק התעשיה קרית גת )

(בתה עשבונית עם מגוון מיני צומח בגבעות המזרחיות)

(דוחל שחור גרון)

(דרדר אשקלון בגבעות הטרשים)

(זנב סנונית נאה)

(חוחית בחרבת פארק פאטוט בפארק התעשיה)

(חיוואי להטוטן בגבעות המזרחיות)

(מרוות אייג בגבעות הטרשים)

(נימפית החורשף בגבעות המזרחיות)

(סבכי שחור גרון נדיר חולף בתל עירני)

(צבי ארץ ישראל - שתי נקבות ועופר, בגבעות המזרחיות)

(שום הגלגל ביער פלוגות צופה אל רובע הבנים)