ספורטאים מצטיינים שימו לב- החלה הרשמה למלגות עירייה