סניף יד לבנים

במהלך כל השנה האגף לצרכים מיוחדים ונגישות מטפל ועומד בקשר רציף עם המשפחות השכולות.
כמו כן,האגף עומד בקשר מול הנהלת סניף "יד לבנים ארצי" ומקיים שיתופי פעולה באירועים במהלך השנה.
אגף נגישות נותן מענה לכל נושא התקשורת עם המשפחות, עדכונים לגבי אירועים עירוניים וחלק מאירועים ארציים,
טקסים ממלכתיים וטקסי הרמת כוסית לציון החגים.

נוסף על כך, מתקיימים מופעים משותפים עם הנהלת הסניף המקומית והספרייה העירונית המשמשת אכסנייה לסניף "יד לבנים" בעיר, טיולים שנתיים בסיועה של הרשות ועדכוני שינויים ברשימות הנופלים.

חברי הוועד המנהל:

ראש העיר- מר אבירם דהרי

מזכיר העירייה - מר אליאס ישראל

מנהלת אגף נגישות- גב' רבקה בוזגלו

הנהלת סניף יד לבנים:     

הגב' אילנה בוים, יו"ר הסניף.
שאול ז'ורנו, חבר הנהלת סניף.
גבי עמר, חבר הנהלת הסניף.
איריס נגב, חברת הנהלת הסניף.
עליזה חיים, חברת הנהלת הסניף.
רחל בראון, חברת הנהלת הסניף.
אשר אסולין, חבר הנהלת הסניף.