סיירת מועצת הנוער יוצאת לדרך

סיירת מועצת הנוער יוצאת לדרך!

ביום רביעי בתאריך 12.2.2020 התקיים מפגש של מועצת הנוער העירונית עם ראש העיר מר אבירם דהרי בלשכתו ובליווי מנחת מועצת הנוער הגר סויסה, מירי טימסיט מפקחת רשותית ושרי ציוני מנחת מנהיגות נוער מחוז דרום.


ראש העיר אבירם דהרי קיים שיח פתוח עם חברי  דור מנהיגי העתיד ואמר להם כי הפעילות שלהם תימדד במספר בני הנוער אשר יהיו שותפי ליוזמות, לפעילויות ולתהליכי קבלת ההחלטות.
מועצת הנוער העירונית מורכבת מנציגים נבחרים מכל בתי הספר ותנועות הנוער בעיר ומונה למעלה מ 20 בני נוער מכלל המקיפים ותנועות הנוער בעיר.


מטרת המפגש הייתה הכנה לקראת יום בחירות של מועצת הנוער אשר יתקיימו ב 1.3.2020 שבו יתמודדו הנציגים לתפקידים יושב/ת ראש המועצה, סגן/ית יושב/ת ראש, דובר/ת, מזכיר/ה כללי/ת, מבקר/ת, יו"ר/ית ועדת נוער וקהילה, יו"ר/ית אתיקה ומשפט.


במפגש גיבשו המנחות ובני הנוער את המשימות והאתגרים של כל אחד מהתפקידים הנ"ל, ליבנו את משמעויות וחשיבות התפקידים.
חברי מועצת הנוער עבדו יחד בשיתוף פעולה מלא והגיעו עם מוטיבציה רבה לעשייה משמעותית, אז כל שנותר הוא לאחל לחברי מועצת הנוער העירונית איחולי הצלחה ופעילות עניפה למען בני הנוער בעיר.

לוח אירועים
לכל האירועים