נערכים במרץ לקראת שנת הלימודים התש"פ

נערכים במרץ לקראת שנת הלימודים התש"פ

 

עיריית קרית גת נערכת במלוא המרץ לפתיחת שנת הלימודים הקרבה. מתחילת חודש יולי 

ועד לימים אלה נערכות עבודות "בדק בית" בכל מוסדות החינוך בעיר ,תוך שימת דגש על

נושאי בטחון, בטיחות, נגישות וניקיון.

 

עבודות בדק הבית כוללות  נושאים מגוונים החל מהמלצות דוחות הבטיחות מבוצעים במהלך חודש יוני על ידי בודק מוסמך לבטיחות מוסדות חינוך מטעם העיריה, ועד לנושאי תחזוקה המדורגים על פי סדרי עדיפויות לפעולה ומבוצעים במרץ בזה אחר זה.


בין הפעולות שנעשו: בדיקות ואישורים שנתיים למבדקי חובה בהתאם לדוחות הבטיחות, שיפוצים מכוח חוק לקיום נגישות פיזית כללית כדוגמת פיריי מעליות חדשים שנבנו, נגישות פרטנית: הנחת תקרות אקוסטיות, נגישות ראיה, נגישות טכנולוגית ופיזית פרטנית, קבלת מבני חינוך חדשים והשמשתם לתחילת עבודה בשנת הלימודים הקרבה, הצטיידות ופיתוח חצרות מבנים של מוסדות חינוך. גם השנה כמו בשנים החולפות יפתחו שעריהם גני ילדים חדשים בכמה אשכולות גנים בכרמי גת.


בדיקות הבטיחות כוללות בדיקות מהנדסי מבנים של יציבות ותקינות סככות בבתי הספר והגנים, יציבות עמודי תאורה, יציבות ותקינות תקרות ומנשאי מזגנים. גם בדיקות של מהנדסי חשמל נערכות ומבטיחות את תקינותם של מערכות החשמל ותקינות ציוד חשמלי ומכשירי חשמל.
אגרונומים וגוזמי עצים מוסמכים פוקדים את מוסדות החינוך ומבטיחים יציבות עצים וענפים בתחומי בית הספר וכן בשטחים הסמוכים ובצמוד לגדרות.


חברות לביקורת ותחזוקת ציוד לגילוי וכיבוי אש פוקדים אף הם את מוסדות החינוך ומבטיחים תקינותם ומוכנותם של ציוד כיבוי אש.
שופצו חדרי מורים וכתות לימוד , נבדקים מגרשים ואולמות ספורט לתיקון ליקויים, הסדרת אישורי מכון התקנים לחצרות גנים מתקני משחק, מילוי ארגזי חול בגני ילדים, ביצוע הדברה של מבנים וחצרות, הוקמו ועוצבו מרחבי למידה וכן בוצע ניקיון יסודי כללי במוסדות החינוך.
האגף לבינוי ואחזקת מוסדות חינוך פועל במלוא המרץ על מנת להבטיח לילדי ולתלמידי העיר שנת לימודים בטוחה, נוחה ופורייה.

 

 

לוח אירועים
לכל האירועים