מתמטיקל: יום שיא והשתלמות למורים למתמטיקה

יוזמה של קרן טראמפ ואגף החינוך בעירית קרית גת הפגישה את המורים למתמטיקה בקרית גת , הן בחטיבת הביניים והן בחטיבה העליונה במכון דוידסון שבמכון ויצמן למדע ליום השתלמות והכשרה .
המורים השתתפו בדיון ושיח לדרכי שיפור הוראת המתמטיקה ודנו בקשר שבין תכניות הלימוד של חטיבות הביניים לחטיבה העליונה.


הועלו פתרונות לאתגרי הלימוד והיתה למידת עמיתים נעימה ופרקטית.
קבוצת המורים החליטה על דרכי פעולה ברמה העירונית ומשימות בית ספריות שלקחו על עצמם המורים.

 

קרן טראמפ ואגף החינוך בעיריית קרית גת שמו מטרה לשפר את דרכי הוראת המתמטיקה ולסייע בידי המורים למתמטיקה לשפר את הישגי התלמידים במקצוע .

בקרית גת פועלת יוזמת 5פי2 בשיתוף משרד החינוך להגדלת מספר הלומדים 5 יחידות לימוד במקצוע המתמטיקה בעיר .