מסדירים את נחל לכיש בתוואי החוצה את פארק פ"ז

מסדירים את נחל לכיש בתוואי החוצה את פארק פ"ז.
עיריית קרית גת מבצעת השבוע עבודות אסדרה לנחל לכיש בתוואי החוצה את פארק פ"ז העבודות כוללות ניקוי ופינוי אדמה וביטון  המובל לטובת בטיחות עוברי הדרך, שמירת תקני איכות הסביבה וזרימה תקינה של המים.

 

תוואי נחל לכיש