תקציר והסבר לנושא הרשאת קדם מימון רמ"י

תקציר והסבר לנושא הרשאת קדם מימון רמ"י- ועדת כספים