מכרזים

מנהל מחלקת התקשרויות

שמוליק יעיש

טלפון משרד: 08-9172337

שאלון אישי למשרה פנויה
משרות פנויות
מכרזים - כללי
פרוטוקולים מכרזים
מכרזי חברת יפתח
מכרזים חברה כלכלית