מחלקת רישוי עסקים- מידע כללי והודעות

פעילות המחלקה מתבטאת באכיפת חוקי המדינה וחוקי העזר של עיריית קריית גת וזאת מתוקף חובת העירייה,  על פי פקודת העיריות, לדאוג לשלום תושביה, בריאותם ובטחונם.

כחלק מהחשיבות הרבה שהעירייה מייחסת לעסקים ומתוך אמונה שזה חלק מתפקידנו, מחלקת רישוי עסקים עושה מאמצים לשיפור השירות לתושב ולייעול ופישוט תהליך קבלת רישיון עסק. תהליך הרישוי הינו תהליך ארוך ומורכב מאחר שנדרשים אישורים של גורמים שונים, בהתאם למהות העסק. יחד עם זאת, ניתן לקצר את תהליך הרישוי באמצעות ביצוע מהיר וקפדני של כל דרישות גורמי הרישוי. 
עובדי המחלקה עומדים לרשות בעלי העסקים ו/ או היזמים לשם מתן ייעוץ ומידע מקדמי וזאת במטרה ליידעם בכל הנדרש לשם הוצאת רישיון לניהול עסק ו/ או ליידעם בדבר קיום מגבלות, ככל וישנן, בטרם ישקיעו את כספם.

 

פעילות המחלקה

פעילות המחלקה נסמכת ע"י בעלי מקצוע מוסמכים בתחום רישוי עסקים הפועלים להשגת היעדים המפורטים להלן:
o ביקורות תברואיות בעסקים טעוני רישוי 
o ביקורות רישוי לשם איתור עסקים טעוני רישוי 
o ביצוע הליכי רישוי תוך דרישה לקיום תנאים נדרשים בעסקים טעוני רישוי, שבסיומם מונפקים רישיונות/ היתרים 
o בדיקת התאמת נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) ושירות- בעסקים טעוני רישוי.
o ביקורות שוטפות בעסקים.
o ביקורות משותפות יחד עם נותני האישור.


 

כללי מתן השירות במשרדנו

o אנו מתחייבים במתן שרות מקצועי, אדיב וסבלני.
o פניות לגבי חובת רישוי או פניות אחרות תעשינה בכתב.
o אנו נעדכנך בכתב בדבר סירוב לבקשה או אישורה בתנאים, תנאים נדרשים בהליך הרישוי וזימון לצורך הנפקת רישיון עסק.
o מידע חשוב במיוחד, כאמור בתקנות הרישוי, ישלח אליך בדואר רשום ו/ או באישור מסירה.
o שרות פרונטלי יינתן רק בזמן קבלת קהל.
o מענה טלפוני יינתן בשעות מוגדרות לצורך מידע בסיסי בלבד.
o הננו מחויבים בסודיות על כן מענה מצדנו לא יינתן בפקס.
o בכל פניה למשרדנו יש להצטייד בתעודת זהות, ייפוי כוח וחותמת חברה של תאגיד.
o הנך רשאי לבקש מגורמי ונותני האישור מתן אורכות זמן לביצוע התנאים. 
o יש לתאם מראש פניות למנהל המחלקה והתברואנים.
o פניות למשרדנו שלא בזמן קבלת קהל יש לתאם מראש.

 

ליאת חג'ג- מנהלת מחלקת רישוי עסקים
08-6874751
קבלת קהל:

קבלת קהל: ימים א'- ד' בין השעות 08:30-12:30.
מענה טלפוני (למידע בסיסי): ימים א'- ה' בין השעות 8:30-12:30

פגישות עם מנהלת המחלקה ו/ או התברואנים יש לתאם מראש עם רכזת המחלקה, הגב' סיגלית בזק, בטלפון: 08-6874742.

דוא"ל לקבלת פניות בנושא המחלקה:  rishuia@qiryat-gat.muni.il

יצוין, ניתן לקצר את תהליך הרישוי באמצעות ביצוע מהיר וקפדני של כל דרישות גורמי הרישוי.