מחולמזרחי עם המורה הבינלאומית שאנל דורית ארובס
מ- 03/12/2019 עד- 03/12/2019