מבצע סימון כבישים ומדרכות יוצא לדרך

עיריית קרית גת החלה במבצע סימון מעברי חצייה, כבישים ומדרכות ברחבי העיר.
בניגוד לשנים קודמות, עבודות סימון הכבישים מבוצעות הפעם בידי עובדי האגף לשיפור פני העיר בעירייה ולא באמצעות קבלני ביצוע. העבודות מבוצעות במהלך שעות הלילה והחלו בצירי הרחובות הראשיים בעיר, תוך ניסיון להפריע כמה שפחות לתנועה הזורמת . נהגים שימו לב וסעו בדרכים חלופיות.