כרמי גת צפון: 2,500 דירות ישווקו במסלולי הנחה לזכאים

מחצית מהדירות בכרמי גת צפון ישווקו במסלולי הנחה לזכאים
שליש מהדירות בהנחה ישווקו לזכאים שהינם תושבי העיר קרית גת

מחצית מהדירות בכרמי גת צפון ישווקו במסלולי הנחה לזכאים בניהול משרד הבינוי והשיכון. מבין הדירות בהנחה ישווקו שליש מהן לטובת בני המקום, תושבי העיר קרית גת הזכאים להנחה. הגרלות משרד הבינוי והשיכון לזכאים פורסמו השבוע, אנא עקבו אחר הפרסומים.
עם זכיית היזמים בכל מתחמי הבניה למגורים בכרמי גת צפון (כ-5,000 יח"ד בבנייה רוויה) ועם תחילת עבודות פיתוח תשתיות שלב א' הצפויה כבר במהלך השבועות הקרובים, משרד הבינוי והשיכון יאפשר לזוגות ו /או לצעירים זכאים להתמודד בהגרלה על דירות בהנחה ברובע הצפוני "כרמי גת צפון".

 

פרויקט כרמי גת צפון לבניית 6,000 יח"ד מצפון לכרמי גת מתקדם עם השלמת מכרזי פיתוח תשתיות שלב א'. 500 מהדירות ישווקו בהליך נפרד לבעלי זכויות בקרקעות מהישובים הסמוכים, 500 דירות נוספות ישווקו לטובת מיזמי דיור מוגן לאוכלוסייה ותיקה, לסטודנטים וכיו"ב.
5000 הדירות הנותרות שווקו ליזמים בהצלחה רבה והם מבקשים להשלים את פיתוח התשתיות מהר ככל הניתן כך שיוכלו להתחיל לבנות בהקדם האפשרי. הביקוש לדירות בכרמי גת נמצא בעלייה חדה ומתמדת ואם הכל יתקדם כשורה לפי התכנון, הצפי הוא לאכלס את ראשוני הדיירים כבר תוך 4 שנים. 

כאמור מחצית מכלל הדירות שישווקו למכירה יסווגו כדירות בהנחה לזכאים, 2,500 דירות בסך הכל. כל יזם שזכה במגרש לבניה במתחם ישווק מחצית ממכסת הדירות שיכול לבנות במסגרת מחיר מטרה לזכאים. כמו כן ישווקו 35% מ-2,500 הדירות בהנחה לזכאים בני המקום המתגוררים בקרית גת, קרי 800 יח"ד יוקצו לתושבי העיר הזכאים. פרטים על הזכאות, מועד ההגרלות ואופני ההשתתפות בהן יפורסמו באתר משרד הבינוי והשיכון, ניתן כבר לבצע הגשת בקשה לזכאות למסלולי ההנחה.

כפי שפרסמנו, כבר במהלך חודש פברואר הקרוב יחלו עבודות פיתוח התשתיות בשני המתחמים ברובע החדש  מתחם 05 הכולל פיתוח מגרשים לבנייה ליזמים וחיבור לכביש 40 ומתחם 06 הכולל פיתוח מגרשים לבנייה ליזמים וכן את כביש 353 ואת מחלף גת – הקוממיות. כמו כן מקדמת העירייה בימים אלה הליכי תכנון של תחנת הרכבת השנייה בעיר הצפויה לקום בכרמי גת צפון. יודגש כי שני המתחמים יפותחו בו זמנית היות שכל יחידות הדיור בכרמי גת צפון שווקו בו זמנית, בהצלחה יתירה.

ב ה צ ל ח ה לכולם.