כותבים וזוכים בפרסים

כותבים וזוכים בפרסים!

 

הספרייה העירונית מזמינה אתכם כותבים, תושבי העיר, לשלוח את יצירותיכם (סיפור קצר עד 1000 באמצעות הקישור המצ"ב עד ל- 11.5.21
נושא היצירה: כתיבה בראי המקום - יצירות בכל נושא עם התייחסות לעיר המגורים קרית גת.
שלושת הזוכים במקומות הראשונים יזכו בפרסים: 9,000 ש"ח, 5,000 ש"ח ו- 3,000 ש"ח.
קישור למשלוח היצירות:


https://www.helicon.org.il/proposal-for-writers