כבאות

 

 

הנחיות הכבאות - קישור לאתר 102

 

 

עסקים במסלול תצהיר לכבאות

 

בעל עסק טעון רישוי במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף בשנת 2017.

עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רישיון/ היתר לניהול עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון/ היתר לניהול עסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ונכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.
בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר כיבוי למחלקת רישוי עסקים בו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות.

 

אבני הדרך במסלול תצהיר:


1. קיום דרישות רשות הכבאות הארצית ע"פ מפרט דרישות ביחס למהות העיסוק
2. ציון הנתונים הנדרשים על גבי תצהיר, לרבות שטח העסק, פריטי רישוי, מהות העיסוק וחתימה על תצהיר בפני עו"ד
3. הגשת התצהיר במחלקת רישוי עסקים בעיריית קריית גת
4. עם הגשת תצהיר סטטוס העסק בתהליך רישוי העסק מאושר מבחינת רשות הכבאות וההצלה
5. התצהיר והבקשה להוצאת רישיון/ היתר לניהול עסק מועברים לרשות הכבאות וההצלה באמצעות מחלקת הרישוי.