חברי מועצת העיר

אהרון קליין
אהרון קליין
ממונה על ההכנסות, יו"ר ועדת הנחות בארנונה חבר בועדות: כספים, חינוך חרדי
054-8456602 ak8456602@gmail.com
שי זולדן
שי זולדן
חבר בועדות: כספים, איכות הסביבה, מכרזים לבחירת עובדים בכירים, בטיחות בדרכים

ציקלג 36

054-6541410 shay.zoldan@gmail.com
יעקב יקיר שינדלר
יעקב יקיר שינדלר
יו"ר הועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור חבר בועדות: מאבק בנגע הסמים המסוכנים, מיגור אלימות, ועדת לבטיחות בדרכים

הגבורה 17/1

050-8234435 yakir.tabar@gmail.com
עו"ד חיים אברג'ל
עו"ד חיים אברג'ל
ממונה על החינוך הממלכתי חבר בועדות: מכרזים, כספים, ועדה לקידום מעמד הילד, ועדת משנה לתכנון ובניה, ועדת הנהלה.

מלכי ישראל 180/64

6884545 050-6888026 haim-aba@zahav.net.il
זלמן הכט
זלמן הכט
ממונה על הרווחה חבר בועדות: הועדה לענייני ביקורת, ועדה לחינוך חרדי, ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים, ועדת מל"ח
050-4497703 z4497703@gmail.com
מוריה זגורי
מוריה זגורי
יו"ר ועדת כספים חברה בועדות: ועדת בטחון, ועדה לקידום מעמד הילד, ועדה לאיכות הסביבה, ועדה למיגור אלימות, ועדת משנה לתכנון ובניה, ועדת שמות.
052-4531527 asafz@bezeqint.net
שמעון דיוויס יוחאי
שמעון דיוויס
ממונה על ההנדסה וממונה על החינוך החרדי חבר בועדות: ועדת מכרזים, ועדת הכספים, הועדה לקידום מעמד הילד, ועדת חינוך ממלכתי.
052-7135362 ssd35362@gmail.com
ארז חסון
ארז חסון
סגן ראש העיר, ממונה על הנוער והצעירים יו"ר ועדת בטחון חבר בועדות: כספים, הנחות הארנונה, חינוך ממלכתי, איכות הסביבה, ועדת משנה לתכנון ובניה, ועדת הנהלה.
054-7991177 erezh@qiryat-gat.muni.il