חברי מועצת העיר

זלמן הכט
זלמן הכט
ממונה על הרווחה חבר בועדות: הועדה לענייני ביקורת, ועדה לחינוך חרדי, ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים, ועדת מל"ח
050-4497703 z4497703@gmail.com
בורכוביץ' ויקטור
בורכוביץ' ויקטור
יו"ר ועדת מכרזים חבר בועדות: ועדת בטחון, ועדת הנהלה

שד' צה"ל 17/27

08-6812742 052-2765676 boruchv@bezeqint.net
יעקב יקיר שינדלר
יעקב יקיר שינדלר
יו"ר הועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור חבר בועדות: מאבק בנגע הסמים המסוכנים, מיגור אלימות, ועדת לבטיחות בדרכים

הגבורה 17/1

050-8234435 yakir.tabar@gmail.com
שי זולדן
שי זולדן
חבר בועדות: כספים, איכות הסביבה, מכרזים לבחירת עובדים בכירים, בטיחות בדרכים

ציקלג 36

054-6541410 shay.zoldan@gmail.com
יגאל וינברגר
יגאל וינברגר
יו"ר הועדה לקידום מעמד הילד חבר בועדות: כספים, ועדה למיגור אלימות, ועדת מל"ח, ועדת שימור אתרי מורשת
050-9191018
יקיר חג'ג'
יקיר חג'ג'
חבר בועדות: מכרזים, ועדה לענייני ביקורת, ועדת שמות
050-4254260 yakir@mgad.co.il
כפיר סוויסה
כפיר סוויסה
חבר ובעדות: כספים, ועדה לענייני ביקורת, הנחות בארנונה, איכות הסביבה, ועדה משנה לתכנון ובניה, ועדת מל"ח
052-3023636 kfirx.swisa@gmail.com
יובל אביסידריס
יובל אביסידריס
יו"ר הודעה למאבק בנגע הסמים המסוכנים חבר בועדות: ועדת מכרזים, ועדת בטחון, ועדת שימור אתרי מורשת
054-6766808 yuval222255@gmail.com