ועדת כספים - פרוטוקולים

לעיון בפרוטוקולי ועדת הכספים לשנת 2023 הכנסו: פרוטוקולים 2023

 

לעיון בפרוטוקולי ועדת הכספים לשנת 2022 הכנסו: פרוטוקולים 2022

 

לעיון בפרוטוקולי ועדת הכספים לשנת 2021 הכנסו: פרוטוקולים 2021
 

לעיון בפרוטוקולי ועדת הכספים משנים קודמות הכנסו: פרוטוקולים ועדת הכספים