הסדרי התנועה בכרמי גת - מענה לפניות תושבים

הסדרי תנועה בכרמי גת קרית גת - לידיעתכם

 

שלום רב,

לאור פניות חוזרות של תושבים בנוגע להסדרי התנועה, עבודות פיתוח הכבישים ורוחב הכבישים בכרמי גת, להלן התייחסות עיריית קרית גת ומנהלת כרמי גת:


1. כל רחוב בכרמי גת תוכנן בקפידה והוא בעל אופי תנועה שונה, בהתאם לעומסים הצפויים בו, לסיכונים, השתלבות תנועה, האטת תנועה מכוונת, מעבר של תחבורה ציבורית, התחשבות בצירים ראשיים, שצ"פים, שבילי אופניים, מיקום תשתיות תת קרקעיות, עמידה בפרמטרים של עיר חכמה וירוקה ועוד. לפיכך, לכל רחוב בכרמי גת יש תכנון תנועה מלא שאושר ומפוקח ע"י מתכנני תנועה של הפרויקט. תכניות התחבורה של כרמי גת אושרו באופן מלא ע"י משרד התחבורה, וועדת תנועה של עיריית קרית גת ומשטרת ישראל ולפיהן נקבעו רוחב הנתיבים, חניות, חניה אורכית או אלכסונית ופרמטרים נוספים. הכל נבנה בימים אלה בדיוק על פי התכניות ולפי התקנים שמשרד התחבורה מכתיב לרשות, כאשר מנהלת כרמי גת מפקחת שאכן הקבלן מבצע את התכניות בשטח בהתאם.


2. עם זאת, במספר מקומות ספציפיים, אושרו בימים האחרונים (מול וועדת התנועה ומשרד התחבורה) שינויים קלים. מדובר בנקודות כניסה ויציאה ממעגלי תנועה ובמעברוני מפרצים שהורחבו ב-25 ס"מ לכל צד. התכניות נמצאות בעדכון ויבוצעו בתקופה הקרובה.


3.  נדגיש כי מעבר לכך, הכבישים לא יורחבו והתכנון לא צפוי להשתנות לאור התכנון הקפדני המפורט לעיל ולרבות התנגדות מוחלטת ונחרצת של משרד התחבורה, המתכננים, מהנדסי התחבורה, יועצי התנועה ומשטרת ישראל. כך לדוגמה, ממחקרים שנערכו במשרד החבורה עולה כי מרבית התאונות הקטלניות מתרחשות דווקא בכבישים עירוניים רחבים שהתנועה בהם מהירה. מקרים אלו נפתרים בדר"כ בהנחת פסי האטה ועל מנת להימנע מתאונות אלה והנחת פסי ההאטה בדיעבד, דורש משרד התחבורה לקיים חתך ברור לבניית כביש עירוני בישראל תוך גרימת האטה מבוקרת לתנועה ומניעת סכנה. חתך הכביש הוא דרישת משרד התחבורה מתוקף חוק והוא לא נתון לפרשנות הרשות.


4. תושבים יקרים, כרמי גת נמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים ונראה כי אין זו נקודת זמן הולמת לבחון באופן אובייקטיבי את התנועה בצירי השכונה. אנו מודים לכם על הסבלנות ומדגישים כי עיריית קרית גת ומנהלת כרמי גת פועלות באופן מקצועי על מנת להבטיח את רווחתם של תושבי השכונה. כרמי גת מאופיינת בתכנון קפדני, רחובות רחבים עם רמת פיתוח גבוהה מאוד, שבילי אפניים, גינון, שטחים פתוחים גדולים וירוקים, הרחקת הבניינים מצירי התנועה הראשיים, כבישים בטוחים ועוד, בדיוק כפי שתוכנן עבור עיר חדשה, חכמה וירוקה.


5. נשמח לעמוד לרשותכם בכל בקשה ו/או הערה. נסיעה טובה ובטוחה!