המועצה הארצית לתכנון ובנייה: קרית גת תתרחב לכיוון צפון, דרום ומערב

המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה

על הרחבת קרית גת לכיוון צפון, דרום

ומערב לטובת המשך פיתוחה העתידי

 

המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה לאשר את תמ"א 35 / 3 לטובת

פיתוחה של קרית גת לכיוון צפון ודרום וכן להפקיד שינוי לתכנית

המתאר המחוזית שתאפשר את קידומה של תכנית המתאר

הכוללנית החדשה לעיר.

 

המועצה בראשות מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, תמליץ לממשלה על הרחבת המרקם העירוני של קרית גת וכן על הגדלת שטחי הפיתוח של העיר. במועצה הסבירו כי לאור תוספת הפיתוח המתוכננת לעיר, יש לאפשר לקרית גת היקף ראוי של "שטח פתוח מיוחד" שיתן מענה לרווחת תושבי העיר ולפיכך ההחלטה כוללת גם הרחבה של העיר גם לשטח שממערב לקרית גת. ההרחבה תכלול פתרונות דיור וכן שטחי תעסוקה, פנאי ונופש.

שר הפנים, אריה דרעי: "החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה תסייע לקרית גת להתפתח צפונה, מערבה ודרומה ולהפוך לאבן שואבת למגוון אוכלוסיות שמשוועות לפתרונות דיור באזורים נגישים תחבורתית ולמרכזי תעסוקה משמעותיים. קרית גת חייבת לקבל מענה אמיתי במסגרת הסכמי הגג לאור הדיור המואץ שיקודם במסגרתה".

ראש העיר קרית גת אבירם דהרי: "המדיניות של שר הפנים הרב אריה דרעי ניצחה וקרית גת תהפוך למטרופולין שיהיה בית לכל הזוגות הצעירים המשוועים לגור בקרית גת - המרכז החדש של ישראל. בשם תושבי קרית גת בהווה ובעתיד אבקש להודות לכבוד שר הפנים, הרב אריה דרעי, ולכבוד שר השיכון, הרב ליצמן אשר דאגו לכלל הזוגות הצעירים בכל המגזרים במדינת ישראל והעניקו להם פתרון דיור זמין איכותי ובר השגה. בע"ה ובישועתו נמשיך לפתח בקצב מואץ ואיכותי את העיר שאנחנו כל כך אוהבים".

צילום: אלה מאירוביץ'