הועדה המקומית לתכנון ובנייה. לשכת ראש העיר קרית גת
מ- 23/05/2018 עד- 23/05/2018

✨בואו לראות ולהשפיע כיצד תיראה קרית גת בעתיד✨
מועצת העיר בישיבתה כמליאת הועדה המקומית תדון ותאשר את תכנית המתאר של העיר קרית גת.
ציבור תושבי העיר מוזמן !

בישיבה שתתקיים ביום רביעי ה-23, בלשכת ראש העיר קרית גת, בקניון לב העיר, קומה 4, בשעה 19:00.

במהלך השנתיים האחרונות, נכתבה תכנית מתאר לעיר קרית גת בידי טובי המתכננים וחוקרי אקדמיה בתחומי דמוגרפיה, סביבה, גיאוגרפיה, כלכלה, מינהל ותשתיות.
ביום רביעי הקרוב תובא התכנית בפני מועצת העיר קרית גת בישיבתה כמליאת הועדה המקומית, לשם דיון ואישור תכנית המתאר.

לאחר אישורה של התכנית הכוללנית המצויה במדרג סמכויותיה של הועדה המחוזית, תפסע הועדה המקומית לתכנון ובניה קריית גת, צעד גדול והכרחי לצורך קבלת הסמכה כועדה מקומית מיוחדת.

מועצת העיר מתבקשת להביט אל העתיד באמצעות חשיבה אודות הרחבה עתידית של שטח השיפוט של העיר, תוך יצירת מרקם אורגני המשכי בין המרקם הקיים והמרקם העתידי וזאת באמצעות מתן הכוונה לשם תכנון והכנת תשתיות לחיבור עתידי להרחבה. לשם כך מועצת העיר מתבקשת להורות למתכנני תכנית המתאר לסמן את כיווני ההתפתחות העתידיים של העיר, צפונה ומזרחה.

לאחר אישור מועצת העיר, תובא התכנית לאישור הוועדה המחוזית!

 

לוח אירועים
לכל האירועים