הודעה: שמות רחובות

עיריית קריית גת – ועדת השמות


בכוונת העירייה לשנות את שמות הרחובות הבאים:

השם הקיים    -  השם המוצע

רח' המרגלית  -  רח' דוד אבודרהם

רחבת ירמיה    -  רח' רבי אברהם חמו

רח' הציפורן     -   רח' דוד (לעזיז)דנינו

קטע רח' הגבורה מרח' הקוממיות עד שד' מלכי ישראל - רח' הרב ניסים מויאל
  

 

ניתנת בזאת הזדמנות לנציגות המקום או אלו המתגוררים בסמוך לרחובות
הנ"ל להעלות טענותיהם בפני ועדת השמות אשר תתכנס לעניין זה
ביום א', י"ז באב תשע"ח (29/7/18) בשעה 17:00  במקום קניון לב העיר קומה 4, כיכר פז.

פרוטוקולי ועדת השמות לשינוי בהחלפת שמות הרחובות מפורסמים באתר העירייה www/qiryat-gat.muni.il  .


לאחר מכן יובאו המלצות לאשרור מועצת העיר.