הודעה לבעלי עסקים בעיר בנושא נגישות העסק

בס"ד

הודעה לבעלי העסקים בנושא נגישות לעסק

בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998 (להלן: "החוק"), על כל בעל עסק לוודא כי עסקו מונגש, בהתאם להוראות החוק.
לפיכך, עסקים אשר אמורים לחדש את רישיונם נדרשים להעביר לרשות הרישוי אישור אודות הנגשת נכים בעסקם, לרבות נספח לתכניות הקיימות.
לעניין עסקים חדשים, יצוין כי הינם נדרשים לערוך תכניות והתאמות בטרם יגישו בקשה לרישיון עסק ו/ או חידושו, וכן להמציא לרשות הרישוי אישור מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) ו/ או מורשה נגישות שירות.
לבירורים יש לפנות לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, היחידה המשפטית לפניות הציבור, במשרד המשפטים:                                                                                                                    

שעות פניה טלפונית: ימים א'- ה' בין השעות 08:00-15:00, אם אין מענה נא להשאיר הודעה.          

טלפון: 02-5088001    פקס: 02-6467596                                                                                                                                                       דוא"ל: pniotnez@justice.gov.il  

 כתובת למשלוח דואר: משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, רח' צלאח א-דין 29, ירושלים.