הודעה בנושא הסעות לתלמידי החינוך המיוחד

הודעה בנושא הסעות לתלמידי החינוך המיוחד


בשבח והודיה למלך מלכי המלכים הקב"ה נבקש לבשר להורים כי עיריית קרית גת, יחד עם משרד החינוך, נערכים להתחיל החל ממחר, את מערך הסעות החינוך המיוחד. מערך ההסעות יותאם למתווה של משרד הבריאות והחינוך, על מנת לשמור על בריאות הילדים ובטיחותם. ההתאמות למתווה מורכבות מאוד, גוררות שינויים רבים באופי הקווים ומצריכות אישורים פרטניים לכל קו וקו.


על כן, החזרת מערך ההסעות לפעילות תיעשה באופן מדורג וזהיר החל ממחר ולאורך הימים הקרובים. ההורים יקבלו מהאגף לנגישות וצרכים מיוחדים הודעה מסודרת לגבי תחילת פעילות קו ההסעה של ילדם.