הודעה בדבר שינוי איכות מי השתיה בעיר

הודעה לציבור – איכות מי שתייה

 

בתאריכים בין יום שבת 23.02.19 ועד יום שישי 01.03.19 חברת מקורות משנה את מקורות אספקת המים לעיר קריית גת וזאת עקב עבודות אחזקה של מערכת אספקת המים הארצית.
עבודות אלה עלולות לגרום לתופעות של "עכירות במים" (צבע ורוד)
"עכירות מים" זו שכמעט ואיננה נראית, הינה תגובה של צנרת המים הביתית לשינוי מקורות אספקת המים ע"י חברת מקורות כתוצאה מתגובה של צנרת המים הביתית, כאשר יש חשד לעכירות מים ("מים אדומים") הציבור מתבקש לפעול בהתאם למפורט מטה:


1.יש לפתוח את ברז המים ולאפשר זרימת מים עד העלמת התופעה.
2.יש להודיע באופן מידי לתאגיד המים ק. גת (2008) בע"מ בטלפון: 08-6883468 או למוקד העירוני: 106 / 08-6878370.
*ברצוננו להדגיש שהודעה זו הינה התראה בלבד ואין בעכירות זו במי השתייה כל סכנה בריאותית*
אנו מצטערים על אי הנוחות הנגרמת ומודים על שיתוף הפעולה וההבנה.

מי קרית גת

לוח אירועים
לכל האירועים