הודעה בדבר אופן ההצבעה בבחירות המקומיות

 

מנהל הבחירות לבחירות למועצת ולראשות העיר קרית גת

מודעה בדבר אופן ההצבעה לראש הראשות המקומית
ולמועצת הרשות המקומית


הזכות לבחור

בבחירות כלליות לרשויות המקומיות רשאי להצביע רק מי ששמו רשום ברשימת הבוחרים ובתנאי שיציג בפני ועדת הקלפי תעודה מזהה: תעודת זהות, דרכון ישראלי תקף או תעודת מעבר תקפה, רישיון נהיגה תקף או תעודה צבאית תקפה. 

פתקי הצבעה

פתק ההצבעה למועצה הוא בצבע לבן ופתק ההצבעה לראש הרשות המקומית הוא בצבע צהוב.

אופן ההצבעה

לאחר שהבוחר הציג את התעודה המזהה שלו למזכיר הקלפי, והוא מצא את שמו רשום ברשימת הבוחרים, הבוחר יקבל ממנו שתי מעטפות הצבעה:

א. אחת בצבע לבן – להצבעה למועצת הרשות
ב. אחת בצבע צהוב – להצבעה לראש הרשות

הבוחר יכנס עם שתי המעטפות לתא ההצבעה ושם ימצא במדף מיוחד צרורות של פתקי הצבעה שונים:
א. פתקי הצבעה לבנים – למועצת הרשות – עליהם מודפסות האותיות השונות של כל רשימות המועמדים שאושרו.
ב. פתקי הצבעה צהובים – של המועמדים השונים לראשות הרשות המקומית – עליהם מודפסים שמותיהם השונים, של כל מועמד בנפרד, כפי שאושר.

על הבוחר להכניס לתוך מעטפות ההצבעה שקבל מאת מזכיר הקלפי, פתק הצבעה לבן אחד, לפי בחירתו לתוך מעטפה לבנה ופתק הצבעה צהוב אחד, לפי בחירתו לתוך מעטפה צהובה.
לאחר מכן יסגור את המעטפות, יצא מתא ההצבעה ויטיל את המעטפות הסגורות לתוך הקלפי, לעיני ועדת הקלפי ומזכיר הקלפי, אשר יחזיר לו את התעודה המזהה. עם החזרת התעודה תמה הצבעתו של הבוחר, אשר יעזוב את חדר ועדת הקלפי.
נא להיזהר ולא להכניס לתוך מעטפה לבנה פתק צהוב, לא להכניס לתוך מעטפה צהובה פתק לבן ולא להכניס פתקים משני צבעים לתוך מעטפה אחת.


יש לשים לב ולהקפיד כי פתקי ההצבעה שהבוחר משתמש בהם תואמים את דוגמאות פתקי ההצבעה שאושרו כפי שהן מוצגות במודעה מטעם מנהל הבחירות.


27/02/2024 יח' אדר א תשפ"ד


חביאר מרקובס 
מנהל הבחירות למועצת ולראשות העיר קרית גת