דין וחשבון 2018

אגף הרווחה - דין וחשבון 2018
אגף בטחון וסדר ציבורי - דין וחשבון 2018
וטרינריה עירונית- דין וחשבון 2018
הנדסה- דין וחשבון 2018
חינוך- דין וחשבון 2018
אגף נוער וצעירים- דין וחשבון 2018
אגף איכות הסביבה - דין וחשבון 2018
אגף חינוך חרדי - דין וחשבון 2018
מנהל וכספים- דין וחשבון 2018
לוח אירועים
לכל האירועים