גם בימי קורונה – אוכפים שמירת סדר ציבורי


האגף לביטחון וסדר ציבורי בעיריית קרית גת במבצע אכיפה ממוקד לאכיפת עבירות איכות חיים, סדר ציבורי ותקנות לשעת חירום.
כחלק מפעולות האכיפה השוטפות, המתבצעות על ידי האגף לביטחון וסד"צ, בוצעה ביום חמישי אכיפה ממוקדת של יחידת השיטור העירוני,  הסיור והפיקוח בנושאי תקנות שעת חירום ואיכות חיים.


במבצע, שארך שעות ארוכות, לקחו חלק מחלקות השיטור העירוני, סיור, הפיקוח באגף הביטחון.
כחלק מפעילות המבצע בוצעו בקרות בבתי עסק לעמידה בתו סגול. ל 3 עסקים ניתנו התראות על ליקויים. קנס ניתן לעסק שנמצא פתוח בניגוד להנחיות. כמו כן בוצעה אכיפה בנושא אי עטיית מסכה.
ניתנו קנסות על השלכת פסולת מבתי עסק וכן קנסות על חנייה בניגוד לחוק. בנוסף בוצעו 13 מקרי השמדת אלכוהול ובדיקות ינשוף.


במסגרת הפעילות עוכב חשוד בגרימת נזק לניידת האגף. הוגשה כנגדו תלונה ויוגש כנגדו כתב אישום.
כל אלו נעשו בד בבד עם טיפול באירועי השגרה ובקריאות המוקד השוטפות.


סה"כ במהלו של המבצע ניתנו 12 קנסות ו- 41 התראות.
האגף לביטחון וסדר ציבורי בעיריית קרית גת ממשיך באופן שוטף לבצע פעולות אכיפה ושמירה על הסדר הציבורי ועל ההנחיות בנושא הקורונה (תקנות לשעת חירום) הן באופן יזום והן כמענה לקריאות.
האגף מבצע שיתוף פעולה שוטף ורציף עם משטרת ישראל בנושא.
מאז תחילת מאמצי האכיפה של תקנות לשעת חירום בנושא קורונה בעיר, נרשמו למעלה מ- 700 קנסות ולמעלה מ- 400 התראות למפרי חוק והנחיות.


אנו קוראים לכל תושבי העיר להישמע להנחיות ולהימנע מעבירות על החוק- למען בטיחותכם ובטיחות הסובבים אתכם.