בעל עסק? הנה מיזם שכדאי לך להכיר! מיזם W19

בעל עסק? הנה מיזם שכדאי לך להכיר!

מיזם W19


עם הימשכות הקורונה והפגיעה הקשה שהיא מותירה ברבים ובייחוד בבעלי עסקים, אנחנו עדים ליוזמות פילנתרופיות משמעותיות לתמיכה וקידום עסקים.
אחת מהן היא מיזם WE19 של הבית לסולידריות חברתית, שקורא לעסקים קטנים שנפתחו משנת 2019 להגיש מועמדות לקבלת מענק צמיחה ייחודי של כ-50,000 ש"ח. המענק מיועד לפיתוח, שדרוג והתאמת העסק למציאות החדשה.
המיזם הוקם על ידי הבית לסולידריות חברתית והוא נועד לתמוך בעסקים מתחילים בחברה הישראלית שהוקמו מינואר 2019 ועד ספטמבר 2020. המיזם יעניק מענקי צמיחה של עד 50 אלף שקלים לעסקים הנבחרים.
בחירת העסקים תיעשה באמצעות שיטה חדשנית בתחום הפילנתרופיה, המבוססת על אלגוריתם של חוכמת עמיתים. העסק המגיש את הבקשה יבחר עסקים אחרים שראויים למענק, על סמך שיקול דעת ומומחיות תוכן בעולם העסקים.
מי זכאי להגיש בקשה לקבלת מענק?
א. בעל עסק (עוסק מורשה, חברה בע"מ או שותפות כללית/מוגבלת) העומד בכל התנאים שלהלן:
1. העסק הוקם בין ינואר 2019 לספטמבר 2020.
2. מחזור ההכנסות של העסק לא עולה על 5 מיליון ש"ח בחישוב שנתי.
3. העסק מעסיק עד 20 עובדים שכירים או משלם שכר של עד 200,000 ש"ח לחודש בממוצע במונחי שכר ברוטו.
ב. עוסק פטור בעל עסק שהוקם בין ינואר 2019 לספטמבר 2020.


לפרטים נוספים היכנסו:


https://www.solidarity-foundation.org.il/