הנחיות לציבור מטעם אגף איכות הסביבה בנוגע להתמודדות עם הגעתו של יתוש הנמר האסייאתי לישראל

הנחיות לציבור מטעם אגף איכות הסביבה בנוגע להתמודדות עם הגעתו של יתוש הנמר האסייאתי לישראל