אגרת להורי תלמידי כרמי גת

עיריית קרית גת- אגף החינוך

Municipality of Qiryat-gat

 

כ"ט תמוז תשע"ח
‏12 יולי 2018

איגרת להורי התלמידים החדשים העתידים ללמוד בבית הספר

החדש בכרמי גת בשנת הלימודים התשע"ט

 

הנדון: היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים


בשעה טובה ומוצלחת, אנו נרגשים לפתוח את בית הספר היסודי הממלכתי הראשון בכרמי גת עם תחילת שנת הלימודים ה'תשע"ט. אנו מקדמים אתכם בברכת שלום עם התבססותכם בשכונת המגורים החדשה ובהיותכם חלוצי הדרך כהורים לתלמידים הראשונים שילמדו בבית הספר החדש. 


זהו רגע מכונן עבור מערכת החינוך בקריית גת המתאפיינת בהתחדשות מתמדת ובהשקעה בעיצוב דיוקן נוף חינוך המחובר באופן עמוק למגמות החדשניות ולרוח המפעמת במערכת החינוך בישראל, תוך ביסוס תהליכים על חזון חינוכי- עירוני מתקדם המעניק דגש לאיכות פדגוגית, מצוינות בהוראה ובלמידה, מוביליות חברתית וערכית וטיפוח מעורבות הורים וקשרי בית ספר- קהילה, הצובעים בהרמוניה מלוכדת את הייחודיות המתגבשת לכל בית ספר בעיר.

 

אנו מבקשים לעדכנכם, כי בימים אלו אנו משלימים יחד עם משרד החינוך את תהליך בחירת מנהל/ת לביה"ס ושיבוץ הסגל החינוכי. 
מטבע הדברים, ייסוד בית ספר חדש כרוך בהתארגנות מקיפה הקשורה למכלול של היבטים בתחומי בית הספר. אנו מודעים לצורך החשוב שלכם כהורים להתעדכן בפרטים שונים על מנת להיערך באופן מיטבי לקראת שנת הלימודים. אנו מבקשים להבטיח, כי בקרוב יושלמו כלל התהליכים הקשורים לפתיחת שנת הלימודים, ומיד לאחר מכן הנהלת בית הספר והסגל החינוכי יעדכן אתכם בכל הנדרש על מנת לסייע לכם ככל הניתן בתהליכי ההיערכות לשנת הלימודים.


מערכת החינוך בקריית גת מטפחת תרבות של שיתוף פעולה פורה בין ההורים לבין בתי הספר, ועם פתיחת שנת הלימודים תרבות זה תלך ותעמיק תוך הידוק הקשר והמעורבות האיכותית בין בית הספר החדש לבין ההורים בדרך ליצירת קהילה חינוכית משותפת, איתנה ומובילה. בתוך כך, עם תחילת השנה תקדם הנהלת ביה"ס תהליך בחירת ועד הורים בית ספרי שיהיה לחלק מעורב בקידום תהליכים משמעותיים בזירות שונות של חיי בית הספר.


לנוחיותכם, כבר בשלב זה אנו מצרפים למכתב הנוכחי את רשימת הציוד הנדרש לכיתה בה בנכם בתכם רשומים, כחלק מן ההיערכות לשנת הלימודים החדשה.
בהמשך יישלח אליכם עדכון גם בנושא תלבושת אחידה, תשלום אגרת החינוך, פרטי הכיתה ופרטי הסגל החינוכי הרלוונטי לבנכם / בתכם, מפגשי היכרות עם הסגל החינוכי והיבטים שונים הקשורים לפתיחת שנת הלימודים, מיד עם גיבוש התהליכים שלמען השלמתם אנו עובדים בימים אלו.


אנו נרגשים לקדם אתכם ואת תלמידינו החדשים בברכת ברוכים הבאים, כשותפים חלוצים חשובים בפתיחת בית הספר החדש! זוהי לכולנו עת המסמנת אבן דרך ראשונה בנתיב המשמעותי, האיכותי והפורה שעוד נכון לנו.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

בברכת שלום,


זהבה גור- מנהלת אגף החינוך בקרית גת     

העתק: מר אבירם דהרי, ראש העיר