אגף מנהל וכספים

מנהל האגף: גזבר העירייה אריה כהן

קבלת קהל בתיאום טלפוני

 

ניתן לצפות בדו"חות הכספיים בחלוקה לשנים באתר משרד הפנים:  http://rashoyot.moin.gov.il/