אגף לשיפור איכות השירות

אגף לשיפור איכות השירות


קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00

 

יחודו של האגף לשיפור איכות השירות באיתור ליקויים וקשיים במתן השירות לציבור בידי יחידות העירייה השונות, ומתן פיתרון הולם.


מטרות ויעדי האגף :

להביא את תושבי העיר למודעות השירותים העירוניים של כל משרדי העירייה ושלוחותיה

לאפשר במה לביטוי פעולות כל מחלקות העירייה.

לצמצם את הליקויים בתהליכי העבודה בכל מוסדות הרשות.

לצמצם באופן משמעותי את חוסר שביעות רצון התושב בתחום זה.

להגדיל את מספר ה"תושב המרוצה" בקרית גת.

דרכי הפעולה:
קיצור זמן טיפול בפניות הציבור
מתן מידע זמין ונגיש לציבור באינטרנט על פעולות העירייה
מעקב אחר תיקון ליקויים בדוחות הביקורת
פיקוח ובקרה במחלקת הגבייה
לעקוב,לבקר ולשפר תהליכי עבודה

 

לצפייה בדו"חות דין וחשבון לשנת 2018 לחצו כאן