צוות מורי מתמטיקה מצטיין במקיף אורט בוים!

ברכות לצוות המורים למתמטיקה במקיף אורט בוים בקרית גת –צוות מצטיין ארצי
השבוע התקיים כנס פתיחת שנה לכל הנהלות בתי הספר המשתייכים לרשת אורט.
ברשת אורט קיימת מסורת של הערכה ותגמול לבעלי תפקידים המצטיינים בעבודתם.
במסגרת זו הוענקו בכנס פרסי הוקרה והערכה לכל הזוכים.
בקטגוריה של "צוות מצטיין ברשת אורט"- נבחר צוות המתמטיקה של אורט בוים (רוגוזין).
הצוות זכה לתעודת הוקרה ופרס כספי בסך 10,000 ₪!!
מנהלת אגף החינוך, הגב' זהבה הוזמנה להענקת הפרס ביחד עם סמנכ"לית אורט הגב' תימורה שירי.
ואלה הנימוקים לפרס:
צוות המתמטיקה הוא הצוות הגדול ביותר בביה"ס. מרבית המורים מלמדים ברצף השש שנתי, עובדה היוצרת אחריות ומעורבות של כל חברי הצוות בכל שלבי הלימוד בביה"ס.
בשלוש השנים האחרונות התחלף שליש מהצוות הבוגר במורות צעירות , עלה הצורך בבניית תוכנית עבודה מוקפדת כדי לאפשר קליטה מסודרת ומיטבית . נבנתה בעבורם מערכת שעות כך שיוכלו להיכנס ולצפות בשיעורים אצל המורים הוותיקים יותר. בישיבות הצוות נבנו יחד מערכי שיעור, הוחלפו חומרי לימוד והתקיים ליווי צמוד של הרכזת והמורים הוותיקים.
ואלה המורים שזכו בפרס :
שושנה פימא
אנא אל חיון
אנה רזניצקי
אשר פרלמן
דולב פרץ
ז'אנה ויינברג
חגית אוחיון
מירי כהן
מעיין ניר
רוית כהן
הצוות הקפיד להשתלם ולהתחדש כל העת ונרתם לכל פרוייקט חדשני במתמטיקה. בשלוש השנים האחרונות גדל מאוד שיעור הלומדים ברמת 4 -5 יח"ל במתמטיקה.
המורים הוותיקים מצאו משמעות בתרומתם להקמה המחודשת של הצוות, היחסים הבינאישיים
בתוך הצוות משמשים דוגמא ומופת לכלל צוותי בית הספר, וכפועל יוצא מכך יוצאת נשכרת ההוראה של המתמטיקה.
על כל אלה נמצא צוות המתמטיקה של אורט ע"ש בוים ראוי לפרס חינוך.

לוח אירועים
לכל האירועים