פרשת השבוע: חיי שרה תשע"ח

ללמוד זוגיות מהתנ"ך

לא בטוח שכולנו היו רוצים שאבא שלנו ישלח שליח בשביל לחפש לנו שידוך בארץ רחוקה כפי שאברהם אבינו שולח את עבדו אליעזר למצוא אשה לבנו ליצחק, ובכל זאת ישנם תובנות מרתקות ודגשים מעניינים על מה יש לשים את הדגש כאשר מחפשים אשה לבנות יחד איתה בית בישראל.


הדבר הבסיסי הוא עצם האמונה שהשידוך של האדם הוא מן השמים אך עדיין חובה עליו לבחור מתוך כובד את בן\בת זוגנו. קודם לכל התכונות - מידות טובות, בכדי להיות מחובר לשרשרת הדורות ולהמשיך את עם ישראל יש צורך בסיסי במידת החסד והטוב כדי להשתייך לאומה הישראלית. לכן אליעזר בוחן את שידוכו של יצחק דווקא במידת החסד "הנה אנכי נצב על עין המים.. הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק". וכפי שרש"י מבאר: "אותה הוכחת - ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים, וכדאי ליכנס בביתו של אברהם". ברבקה נמצאו תכונות העין הטובה, גמילות החסד ורגישותה לצרכים ולפרטים הקטנים של האחר. ולכן ראשית פנתה ואמרה לו: "שתה אדוני. ותמהר ותרד כדה על ידה ותשקהו", ורק אחר כך הציעה להשקות גם את הגמלים. אך ודאי שמידות טובות אינם מספיקות אלא אליעזר בוחן את שאיפותיה ורצונותיה של רבקה. מכאן לתפקידם של ההורים להרבות בכל הזדמנות תפילה לשידוך ראוי ומתאים לבניהם ולבנותיהם ולהדריכם בדרך אבותינו ואמותינו הקדושים, לדעת שהתנהגותם בביתם וביניהם יהוו מודל לבחירת בן זוג ולבניית בית לילדיהם. [כל מה שנכתב לעיל צריך לקרוא בלשון זכר ובלשון נקבה]