פרשת השבוע: בהר תשע"ז

בס"ד

ירושלים: שגרירת העולם

ביום שישי בה' באייר תש"ח, בעוד דוד בן גוריון מכריז על הקמת המדינה בתל אביב, ירושלים העתיקה היתה נתונה במצור ואף נכבשה ע"י הלגיון הבריטי. נאלצנו להקים מדינה בלי "הלב", בלי עיר דוד, בלי הכותל המערבי ובלי מקום המקדש. אך בתום 19 שנים בכ"ח אייר תשכ"ח, [לפני יובל שנים בדיוק] חזר "הלב" אלינו. ערב מלחמת ששת הימים היתה אווירה קשה בארץ, צבאות האויב התארגנו למתקפת חריפה עלינו ואנו בכוחותינו הדלים לא ידענו כיצד להגן על עצמנו. והנה תוך ששה ימים, במאבק נועז ובסייעתא דשמיא גדולה שוחררה ירושלים העתיקה.


מה היא ירושלים עבורנו? מה היא ירושלים עבור העולם כולו? ירושלים היא מעל הטבע, משהו עליון המחובר למושגים של נצח.
הוויכוח על מיקום שגרירות ארה"ב צריך לבוא מתוך מקומה המיוחד של ירושלים כעיר הקודש והמקדש, אסור להתרפס ולכפות. להיות בירושלים זו זכות. להיות קרוב ללב העולם, למקום היותר משמעותי שממנו יוצאת אורה לעולם, שממנו העולם כולו מושתת, זו זכות גדולה. ירושלים אינה נמדדת לפי מספר השגרירויות שבה, ירושלים היא עצמה שגרירה לכל העולם! ירושלים נמדדת על פי עברנו הרחוק בה, במרכז הרוחני ובמרכז הלאומי שבה. אחרי אלפיים שנות גלות של ציפייה לירושלים, שבנו לארצנו. אנו לא מתעלמים מן הקשיים, אנו אף לא מתיימרים לומר ששיבתנו לציון היא שלמה. נהיה קשובים לקולה הפנימי של האומה בשיבתה אל עצמה, אל ארצה ואל מקום מקדשה. נרגיש ביום ירושלים ש"כולנו ירושלמים"!

 

בברכת שבת שלום

הרב גבי קדוש

 רב גרעין אורות הקריה

 

לוח אירועים
לכל האירועים