מחדשים לילדים:

האגף לבינוי מוסדות חינוך ממשיך לחדש את חצרות גני הילדים בעיר.
עשרות גנים מתחדשים במשטחי דשא סינטטי במתקני משחק חדשים המחליפים מתקנים ישנים או פגומים וכמובן בסככות הצללה חדשות צבעוניות.
העבודות מתבצעות ע"פי תכנית עבודה כלל עירונית וע"פי מצב חצרות הגן.