חברי מועצת העיר

ראש העיר
אבירם דהרי
תושבים יקרים שלום

הסייפן 41

6874503 aviramd@qiryat-gat.muni.il
אהובה נאור
אהובה נאור
חברה בוועדות: ועדת כספים, ועדת הנחות בארנונה, ועדת חינוך ממלכתי, ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים, ועדת הנהלה, ועדת ספורט, ועדת נוער ותנועות נוער, ועדה להצבת יצירות אומנות.
052-6222889
ציון טליגאוקר
ציון טליגאוקר
יו"ר ועדת הנחות בארנונה, יו"ר ועדת גמלאים, יו"ר ועדת פיתוח שרותי נגישות וחבר בועדות: ועדת מכרזים, ועדת ביטחון, ועדת חינוך ממלכתי דתי, ועדה למיגור אלימות, ועדת הנהלה, ועדת תחבורה, ועדת ספורט וועדת שמות

מבוא הפורצים 5/12

052-2916707 zionta1968@gmail.com
שולמית סהלו סגנית ראש העיר
שולמית סהלו
סגנית ראש העיר, יו"ר ועדת כספים, יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנייה, יו"ר ועדת מעמד האישה וחברה בועדות: ועדה לקליטת עלייה, ועדת הנהלה, ועדת בריאות הציבור וועדת שמות

השופטים 24/6

053-3413903 052-6979151 shulamit8@walla.com
יעקב אפראימוב
יעקב אפראימוב
מ"מ ראש העיר, יו"ר ועדה לקליטת עלייה וחבר בועדות: ועדת כספים, ועדת ביטחון, ועדת משנה לתכנון ובנייה, ועדת הנהלה, ועדת פיתוח שרותי נגישות וועדת שמות

עין ירקעם 14

054-6474777 yakov@qiryat-gat.muni.il
בורכוביץ' ויקטור
בורכוביץ' ויקטור
יו"ר ועדת מכרזים וחבר בועדות: ועדת חינוך ממלכתי דתי, ועדת הנהלה, ועדת תחבורה וועדת שמות סיעה קריית גת ביתנו

שד' צה"ל 17/27

08-6812742 052-2765676 boruchv@bezeqint.net
סניצר יבגני
סניצר יבגני
יו"ר ועדה למיגור אלימות וחבר בועדות: ועדה לענייני ביקורת, ועדה לאיכות הסביבה, ועדת פיתוח עסקים ומרכזי בילוי וועדת שמות
08-6810837 0525874545
חיים שלום
חיים שלום
סגן ראש העיר, יו"ר ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים וחבר בועדות: ועדת מכרזים, ועדת ביטחון, ועדת משנה לתכנון ובנייה, ועדת הנהלה, ועדת תחבורה, ועדת שרותי רווחה, ועדת שרותי דת, ועדת גמלאים, ועדת טיפול בצעירים ובסטודנטים וועדת שמות

שדרות גת 36/1

050-6202415
עמי ביטון
עמי ביטון
יו"ר ועדה לענייני ביקורת, יו"ר ועדת שירותי דת וחבר בועדות: ועדת מכרזים, ועדת הנחות בארנונה, ועדת חינוך חרדי, ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים, ועדת נוער ותנועות נוער, ועדת פיתוח עסקים ומרכזי בילוי וועדת שמות

אתרי המקרא 25

050-4153153
לוח אירועים
לכל האירועים