בואו לראות ולהשפיע איך תיראה קרית גת בעתיד

מועצת העיר בישיבתה כמליאת הועדה המקומית תדון ותאשר את תכנית המתאר של העיר קרית גת
ציבור תושבי העיר מוזמן !

בישיבה שתתקיים ביום רביעי ה23 במאי בשעה 19:00 .

במהלך השנתיים האחרונות , נכתבה תכנית מתאר לעיר קרית גת בידי טובי המתכננים וחוקרי אקדמיה בתחומי דמוגרפיה, סביבה , גיאוגרפיה, כלכלה ,מינהל ותשתיות.
ביום רביעי הקרוב תובא התכנית בפני מועצת העיר קרית גת בישיבתה כמליאת הועדה המקומית ,לשם דיון ואישור תכנית המתאר.
הישיבה תתקיים בלשכת ראש העיר קרית גת בקניון לב העיר קומה 4 בשעה 19:00 .
ציבור תושבי העיר מוזמן להשתתף בישיבה .
לאחר אישורה של התכנית הכוללנית המצויה במדרג סמכויותיה של הועדה המחוזית, תפסע הועדה המקומית לתכנון ובניה קריית גת, צעד גדול והכרחי לצורך קבלת הסמכה כועדה מקומית מיוחדת.
מועצת העיר מתבקשת להביט אל העתיד באמצעות חשיבה אודות הרחבה עתידית של שטח השיפוט של העיר, תוך יצירת מרקם אורגני המשכי בין המרקם הקיים והמרקם העתידי וזאת באמצעות מתן הכוונה לשם תכנון והכנת תשתיות לחיבור עתידי להרחבה. לשם כך מועצת העיר מתבקשת להורות למתכנני תכנית המתאר לסמן את כיווני ההתפתחות העתידיים של העיר, צפונה ומזרחה.

לאחר אישור מועצת העיר, תובא התכנית לאישור הוועדה המחוזית.

תושבים המעוניינים לפנות בהצעות והערות בנושא תכנית המיתאר- ניתן לשלוח למייל: melenif@Qiryat-gat.muni.il

 

ניתן לעיין במסמכי התכנית בקישור הבא: תכנית המיתאר לעיון הציבור